Kensapuu

Finsk tillverkare av möbelluckor

- Målade och Premium termolaminerade luckor samt microlaminat luckor


Varför borde Ni välja oss

Söker Ni efter en effektiv leverantör, behöver Ni stöd i produktplanering eller en samarbetspartner till Er produktion?  Skulle vi kunna vara partners till Ert företag?

 

KVALITET

Högkvalitativa råvaror, skicklig personal  tillsammans med en effektiv maskinpark garanterar slutprodukter av hög kvalitet.

LEVERANSER

Vår flexibla produktion garanterar snabba leveranser som avgår från fabriken i bekräftad tid.

SERVICE

Vi är en flexibel partner som förstår Era affärsutmaningar. Förtroende är en hederssak för oss och grundstenen för kundrelationer.

EKOLOGI

I produktionsprocesser och i urval av råvaror spelar ekologiska aspekter en viktig roll. Vi har till exempel FSC-certifieringar och M1- certifikat av låga utsläpp. Kensapuus produkter är ett hållbart alternativ.

INNOVATION

Låt oss planera tillsammans de bästa lösningarna till Ert företag på ett kostnadseffektivt sätt!

 

Kensapuu - Samba