Kensapuu

Finsk tillverkare av möbelluckor

- Målade och Premium termolaminerade luckor samt microlaminat luckor


Produktion

- När man tillverkar föds kvaliteten


Kensapuu - Produktion

Produktionsvideo

Fräsningen

De sju moderna CNC-enheter utgör ryggraden i Kensapuus markinpark. Av MDF-skivor fräser vi möbelluckor med hjälp av olika program och verktyg. De olika modellerna är ofta en utmaning för både fräsen och änvandaren. Ofta kan luckmodellen se enkel ut, men det har krävts flera moment i CNC-maskineriet. De nya luckmodellernas produktutveckling tillsammans med arbetsledningen utgör en motpol för serietillverkningen.

– JARKKO

Kensapuu - Fräsningen

Lackeringen

Styrkan i Kensapuus lackeringslinje är effktivitet, jämnhet och miljövänligheten. Under mitt arbetspass lackerar vi närmare ett tusen enheter, och alla måste godkännas genom kvalitetskontrollen. Möbelluckan passerar lackeringslinjen minst fem gånger. Baksidan lackeras två gånger och framsidan tre gånger. Luckor med djupare fräsning lackeras ännu fler gånger. Kraven på nya profiler och ytor på luckorna utvecklas hela tiden, så det gäller att lära sig nya sake och tekniker för oss som jobbar med lackering. 

– MAUNO

Kensapuu - Lackeringen

Foliering

Det fina att jobba med foliepressning är det nya designen på folier. Wenhöner-foliepressen klarar av de tjockare folierna, vilket ger en större valmöjlighet av kollektionen. Folierna tillverkas i Japan och Tyskland där man uppskattar förebyggande miljöarbeten. Folierna fästes med hjälp av undertryck och hög värme. Sista steget är ett Membran-tryck. Folien värms upp på nytt och pressas mot luckan med den värmeledande Membra-duken. 

– PENA

Kensapuu - Foliering

Emballering

Emballering av det färdiga produkterna är en av det viktigaste momenten, så försändelsen förblir hel ända fram till slutkunden. Emballeringen varierar från kund till kund så i mitt jobb måste man vara både snabb och uppmärksam. Förpackningarna förbättras och kundernas krav ökar. Det garanterar att det inte blir långtråkigt.

– RIIKKA

Kensapuu - Emballering